Network är ett begrepp som används för att beskriva ett sammankopplat nätverk, ofta av datorer, men också av människor. Detta nätverk fungerar som en plattform för kommunikation, samarbete och delning av information. Genom att ansluta till nätverket kan människor kommunicera med varandra, samarbeta på projekt och få tillgång till gemensamma resurser. Nätverk har blivit en viktig del av vår vardag, såväl på arbetet som i privatlivet, och möjliggör en effektiv och enkel kommunikation över stora avstånd.