Anledningen till att många boende väljer att installera inbrottslarm i Kävlinge är en fortsatt oro för diverse inbrott. I Kävlinge kommun dominerar antalet småhus jämfört med flerbostadshus och ”specialbostäder”. Över 70% av de boende i kommunen har alltså valt att bo i villa/hus. Av dessa är andelen som väljer att installera inbrottslarm störst, vilket kanske inte är så konstigt eftersom andelen privatägda småhus är så pass dominant. Kanske har nedgången av brotten trots allt haft att göra med antalet ökade installationer av inbrottslarm, men det är bara en ren spekulation.

Ökad andel inbrottslarm

För några år sedan var oron väldigt hög för att det skulle ske inbrott i bostaden men faktisk statistik har visat att antalet inbrott i privata bostäder har minskat. Om det beror på att fler har valt att skaffa inbrottslarm eller om det har skett andra brottsförebyggande åtgärder för att få ner antalen inbrott kan vi bara spekulera i. Men att oron bland folk har minskat får ju ändå ses som ett lyckat resultat. Men trots detta har alltså fler valt att fortsätta att installera inbrottslarm i förebyggande syfte. Det kan ju vara på det viset att invånare har pratat med varandra och ryktet om inbrottslarm kan ha smittat av sig ju fler som installerat.

Avskräckande med inbrottslarm

Att villor som har installerat inbrottslarm har färre inbrott går att bevisa rent statistiskt, alltså har inbrottslarm en avskräckande effekt. Inbrottslarm och hund brukar ha den mest avskräckande effekten på inbrottstjuvar, de väljer att hellre göra inbrott hos de som inte har något av ovanstående. Kostnaden för att installera inbrottslarm är egentligen ingenting jämförelsevis vad det kostar att ha inbrott och bli bestulen på värdesaker och klenoder som man kanske aldrig kan ersätta med pengar. Dessutom är det en riktigt obehaglig händelse att ha haft inbrott i sitt hus som du nog aldrig blir av med. Därför är det hög tid att fundera på om du ska installera inbrottslarm, oavsett om du bor i Kävlinge eller någon annanstans.