Hur lätt är det att få en hyresrätt i Upplands Väsby egentligen, det är som att fråga hur långt ett snöre är. Det är alltid svårt att veta hur lätt eller svårt det är att få tag i en hyresrätt i olika delar av Sverige, vi vet att Stockholm, Göteborg och Malmö är bland de svåraste städerna att få tag på en hyresrätt i. Men vad gäller övriga områden runt storstäderna är det svårare att sia om. Jag läste en undersökning som hade gjorts för ett antal år sedan om just Upplands Väsby, den rörde inte specifikt hyresrätter utan mer varför man flyttat dit.

Varför Upplands Väsby?

För de flesta så var bostaden/hyresrätten samt själva området kring bostäderna som var den viktigaste faktorn till varför man valt att flytta till Upplands Väsby. För de som har en stor familj är själva bostaden det viktigaste och dessa flyttar oftast till villa för att få en större bostad än innan. Att bo i Upplands Väsby värderas högst av barnfamiljer som anser att de efter flytten fått en tryggare tillvaro än tidigare samt en större bostad (men också dyrare boende). Barnfamiljerna är de som utmärker sig när det gäller bostadsområdet och närheten till naturen som största trivselfaktor, de vill att deras barn ska växa upp i ett tryggt och miljövänligt område.

Unga väljer hyresrätt

Många av de personer som var med i undersökningen var unga som väljer att bo i hyresrätt framför villa. Mycket beroende av ekonomin och att de kanske bor ensamma eller med max 2 personer i hushållet. De inflyttade i hyresrätterna väljer Upplands Väsby för att de inte har råd att bo i till exempel Stockholm utan har valt att bosätta sig utanför. Flera av dessa flyttade också i samband med att de fått jobb i Upplands Väsby. Hela var tredje nyinflyttad var mellan 18-24 år och flyttade till sin första egna hyresrätt/boende.