Många tror att torpargrund och krypgrund är samma sak, men även om de liknar varandra så finns det klara skillnader. Jag ska här reda ut begreppen för dig.

Torpargrunden är en föregångare till krypgrunden. Ofta använder man begreppet torpargrund när man menar krypgrund.

Att vi kallar det torpargrund beror på att denna grundläggning var vanligast för torp där byggnadsmaterialet var av enklare sort. Torpargrunder har ett luftutrymme mellan markytan och golvet i bostaden och det har krypgrunder också. Skillnaden ligger i att hus med torpargrund oftast har en eldstad var fundament går ner i grunden. Eldstaden höjer då temperaturen i torpargrunden under alla årstider och detta minskar risken för fuktskador.

Idag bygger man hus på krypgrunder enligt samma princip som torpargrunden. Men det finns en avgörande skillnad och det är att golvbjälklaget är mer välisolerat. Därför blir krypgrunden kall under stora delar av året och det kan medföra att man får fuktproblem under sommaren då den varma uteluften kommer in i grunden. Detta leder till hög luftfuktighet och kondensbildning. Om den höga luftfuktigheten inte är kontrollerad kan det leda till fuktskador och mögelskador på bjälklaget.

För att hålla sin krypgrund frisk och med rätt luftfuktighet finns det några enkla saker man kan göra själv. Först och främst ska man rensa grunden från organiskt material som binder fukt. Och man ska då heller inte använda krypgrunden som förvaringsutrymme.

Marken inne i krypgrunden ska täckas med åldersbeständig plast eller krypgrundsisolering. Om det är för fuktigt inne i krypgrunden kan man också installera en avfuktare som känner av luftfuktigheten och går på när fuktigheten blir för hög

Vad var då skillnaden mellan grundtyperna?

Jo, torpargrunden har oftast uppvärmning och blir därför inte lika fuktig som krypgrunden. Därför leder inte torpargrunden till så stora fuktproblem som krypgrunden.

Krypgrunden är en mer modern företeelse, där man tänkte sig att ta tillvara torpargrundens fördelar. Tyvärr gjorde bättre isolering av bjälklaget att fukt lättare kunde bildas i krypgrunden och därigenom orsaka fuktskador i en helt annan omfattning än i en torpargrund.